SSPE hastalığı nedir?


SSPE, merkezi sinir sisteminin kızamık virüsü enfeksiyonu ile ilerlemesinden oluşan bir hastalıktır. SSPE hastalığında merkezi sinir sistemine yerleşen virüs; yıllar sonra nöron, akson, gliyal hücreler, miyelin kılıfı, ve diğer destekleyici hücrelere zarar vermeye başlar. 


İlk klinik bulgular, nöron ve beyindeki gliyal hücrelerin enflamasyonuna bağlı olarak zekâ ve davranışla ilişkili sorunlar ve bazen de epileptik nöbetler şeklinde ortaya çıkar. İritatif lezyonları, destrüktif lezyonlar izler ve demans gelişir. 

SSPE hastalığı hakkında bazı bilgiler:

Subakut sklerozan panansefalit (SSPE), nörodejeneratif bir hastalıktır. 
Kızamık virüsünün beyinde oluşturduğu süregen enfeksiyon ile belirgindir. Virüsün süregenliğinin ve reaktivasyonunun mekanizmaları bilinmemektedir. 


Hastalarda, genellikle davranış değişiklikleri, miyoklonus, demans, görme bozukluğu, piramidal ve ekstrapiramidal bulgular vardır. Hastalığın henüz etkili ve kesin bir tedavisi yoktur.

Gelişmiş ülkelerde sıklığında azalma olmakla birlikte, gelişmekte olan ülkelerde sık görülmektedir. Kızamığa karşı etkin aşılama, bu hastalık için şu andaki tek çözümdür.

Belirtileri

Önceden normal gelişimi olan bir çocukta (ya da genç erişkinde) birkaç hafta birkaç ay içinde gelişen; yürümede bozulma, unutkanlık, konuşmada bozulma, davranış değişikliği, başın öne doğru düşmesi ya da vücutta gevşeme, silkinme şeklinde çok kısa süreli nöbetler en tanımlayıcı belirtilerdir. 


SSPE hastalığı ilerleyici bir hastalıktır. Ancak bazı hastalarda (yaklaşık 10 hastadan birinde) ilerlemenin olmaması, hastalıkta duraklama, hatta kendiliğinden iyileşmenin görülmesi mümkündür Başlangıç bulguları hafıza kaybı, irritabilite (uyarılara yanıt vermede görülen bozukluklar), nöbetler, istemsiz kas hareketleri ve/veya davranış değişiklikleridir.

Hastalık %85 oranında progressif(ilerleyici) seyir gösterir ve 4 devrede ölümle sonuçlanır. Geri kalan %15 vaka remisyon periyotlarıyla gidebilir, uzun süre stabil kalabilir, ilerleme durup plato çizebilir ya da çok yavaş seyredebilir. Remisyona girenler de genellikle 7-10 yıl sonra kaybedilirler.


SSPE hastalarının çoğu bakıma muhtaç hastalar olup, tüple beslenmektedirler. İleri dönemlerde tamamen yatağa bağımlıdırlar.
Kaynak: Hürriyet/Kelebek Sağlık
Tüm Hastalarımıza Sağlık ve şifa dileklerimle; Adnan Güney - AGC 💭


Yorumlar

Editörün Seçimi Makaleleri Oku: