Blogger Yorum Mesaj Metnini Biçimleme

Google plus platforum hesabınız da, Web site yazılarınız hakkında okuyucu kitelenizin yazdığı yorumları cevaplarken önemli kelimeleri, kalın, italik ve yazı üstü çizgili format vurguları kullanarak dikkat çekici şekle getirin.Google+ yorumları kullanmak, bir ayrıcalık olmak ile beraber üst derecede korumada sağlamaktadır.  Google+ yorum özelliğini kullanarak okuyucu kitelenizin yorumlarını cevaplama aşamasında satır içi kelimeleri nasıl vurgulayacağız bu özellikleri aşağıda okuyarak kullanmaya özen gösterebilirsiniz.
Google+ yorum metin biçimlendirme :
1. Satır içi kelime veya kelime grubunu kalın olarak belirleme :
Yazdığınız cümle içinde geçen önemli kelimelerin başına ve sonuna yıldız işareti ekleyin. (*)
Örnek : a. *Adnan* Güney çok güzel yazı yazar. (Bir kelimenin kalın olması için,)
Örnek : b.  Adnan Güney çok *güzel yazı yazar*.  (Üç kelimenin kalın olması için,)
Yorumlar cevapları için bu işaretlemeler başlangıç ve bitiş kısmını kalın olarak gösterecektir.
2. Satır içi kelime veya kelime grubunu italik (yatık) olarak belirleme :
Yazdığınız cümle içinde geçen önemli kelimelerin başına ve sonuna alt çizgi işareti ekleyin. (_)
Örnek : a. _Adnan_ Güney çok güzel yazı yazar. (Bir kelimenin italik olması için,)
Örnek : b.  Adnan Güney çok _güzel yazı yazar_.  (Üç kelimenin italik olması için,)
3. Satır içi kelime veya kelime grubu üstünü çizgi olarak belirleme :
Cümle içinde geçen önemli kelimelerin başına ve sonuna normal çizgi işareti ekleyin. (-)
Örnek : a. -Adnan- Güney çok güzel yazı yazar. (Bir kelimenin üstü çizgili olması için,)
Örnek : b.  Adnan Güney çok -güzel yazı yazar-.  (Üç kelimenin  üstü çizgili olması için,)