TBMM web siteleri basın kanunu onaylandı

İnternet sitelerini ve blogları yakından ilgilendiren düzenleme
Webrazi sitesinden alınan bilgi ile, Mart ayında TBMM’ine sunulan, internet sitelerinin Basın Kanunu kapsamına alınmasını ön gören Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edildi. İnternet haber sitelerini ve bloglarını yakından ilgilendiren bu düzenlemede esas alınan tasarının özeti şu şekilde:
“Tasarı ile internet haber sitelerinde çalışanların (İş Kanunu’ndaki “işçi” tarifi kapsamında çalışanlar hariç) 5953 sayılı Kanunun “gazeteci” tanımını düzenleyen 1′inci maddesi kapsamına alınması, internet haber sitelerinin Basın Kanunu kapsamına alınması, haber sitesi sahiplerinin ve sorumlularının iletişim bilgilerini içeren ‘iletişim’ bölümünün haber sitelerinde bulundurulması zorunluluğunun getirilmesi, haber sitelerine beyanname verme yükümlülüğü getirilmesi, haber sitelerinin 5651 sayılı Kanunun içerik sağlayıcılara ve yer sağlayıcılara yüklemiş olduğu yükümlülükler kapsamına alınması, haber sitelerinde yer alan bilgilerin altı ay süre ile muhafazasının zorunlu hale getirilmesi, haber sitelerinde gerçeğe aykırı yayın yapılması durumunda cevap ve düzeltme hakkının kullandırılması, haber sitelerine ait yükümlülüklere ilişkin cezai ve hukuki müeyyidelerin belirlenmesi ve ilgililer tarafından dava açılması durumunda dava süreleri ile başvurulacak mahkemelere ilişkin usulün belirlenmesi öngörülmektedir.”
Yürürlüğe giren yeni kanun hakkında yasal açıklamaları haberin kaynağından okuyarak bilgi edinebilirsiniz. Yasa hakkında yapılan açıklamalarda, nelerin doğru, nelerin yanlış olduğunu blogların bu konudan nasıl ettileneceği hakkındaki ilgili videoyu izlemenizi öneririm.
Kaynak : Webrazzi