Port Nedir ?

Aslında port kelimesinin ilk ve yaygın olarak bilinen anlamı, fiziksel bağlantılarda kullanılan ara birimlerdir. Bu tür portlar üzerinden bağlanmış herhangi bir makineye veri gönderilebilir ve bu makinenin işleyişi kontrol edilebilir. Örneğin standart bir bilgisayarda seri portlar ve paralel port bulunur. Adından da anlaşılabileceği gibi seri portlardan bilgiler seri (her defasında bir bit) olarak gönderilir ve bu tür port'lara genellikle tarayıcı gibi cihazlar bağlanır. Her defasında birden fazla bit göndermek için ise paralel port kullanılır. Bu tür portlara ise yazıcı gibi cihazlar bağlanırlar.

İnternet dünyasında kullanılan ve bu makalede bahsetmek istediğim port kavramı ise yukarıda anlattığım port tanımından tamamen farklı ve soyut bir kavramdır. Bu anlamda port herhangi bir fiziksel bağlantı yeri değil, mantıksal bir bağlama şeklidir. Örneğin günümüz işletim sistemleri birden fazla programın aynı anda çalışmasına izin vermektedir. Bu programlardan bazıları dışarıdan gelen istekleri (request) kabul etmekte ve uygun gördüklerine cevap (response) vermektedir. Ağ da çalışan bilgisayarlara birer IP adresi verilir ve bu adresler kullanılarak istenilen bilgisayarlara ulaşılır. Burada sorulması gereken soru, ulaşılan bir bilgisayar üzerindeki herhangi bir sunucu programdan hizmet alınmak istendiğinin nasıl belirtileceğidir.

İnternet dünyasında kullanılan ve bu makalede bahsetmek istediğim port kavramı ise yukarıda anlattığım port tanımından tamamen farklı ve soyut bir kavramdır. Bu anlamda port herhangi bir fiziksel bağlantı yeri değil, mantıksal bir bağlama şeklidir. Örneğin günümüz işletim sistemleri birden fazla programın aynı anda çalışmasına izin vermektedir. Bu programlardan bazıları dışarıdan gelen istekleri (request) kabul etmekte ve uygun gördüklerine cevap (response) vermektedir. Ağda çalışan bilgisayarlara birer IP adresi verilir ve bu adresler kullanılarak istenilen bilgisayarlara ulaşılır. Burada sorulması gereken soru, ulaşılan bir bilgisayar üzerindeki herhangi bir sunucu programdan hizmet alınmak istendiğinin nasıl belirtileceğidir.
Port Numarası Nedir ?
Bunun için bilgisayarlar üzerinde tanımlanan soyut bağlantı noktaları vardır ve bu noktaların her birisine adresleyebilmek amacıyla sayı verilir (port numarası). Bazı sunucu programları, daha önce herkes tarafından bilinen portlardan hizmet verirken (23 numaralı port gibi), bazıları ise sunucu programını çalıştıran kişinin isteğine göre değişik portlardan hizmet verebilir. Dolayısıyla ağ üzerindeki herhangi bir sunucu programa (uygulama ya da servis) bağlanmak istenildiğinde, programın çalıştığı bilgisayarın adresinin yanında, istekleri kabul ettiği port numarasını da vermek gerekir.
Örneğin : 122.145.102.100 adresine sahip bir makinede çalışan bir sunucu programına 23 no’lu porttan bağlanmak için aşağıdaki satır yazılır.
Telnet : 122.145.102.100 23
Bazı sunucu programların belirli portlardan hizmet verdiği bilindiği için, bu sunuculara bağlanmak istenildiğinde port numarasını vermeye gerek kalmaz ve bu surumda yukarıdaki satır aşağıdaki gibi yazılabilir:
Telnet : 122.145.102.100
Yazar Hakkında :
Bu yazı Mücahit Eraslan, networkdizayn.com site yönetimi tarafından hazırlanmıştır.